Klantenportaal

Over ons

Kennisleverancier Genetics biedt sinds 1993 ICT-totaaloplossingen en diensten aan de overheid. Deze oplossingen en diensten variëren van het leveren en implementeren van standaard- en maatwerksoftware tot het opleiden en ondersteunen van de gebruikers. Met een team van ervaren informatici en vakspecialisten richt Genetics zich vooral op het domein Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H). Door verregaande specialisatie in dit domein is Genetics de partner bij uitstek voor:

Gemeenten 
Provincies
Rijksdiensten
Waterschappen
Veiligheidsregio's
Regionale uitvoeringsdiensten
En overige samenwerkingsverbanden

Genetics heeft de positie als VT&H-specialist verworven doordat onze vakspecialisten op onder andere bouw-, milieu-, en bodemterrein hun inhoudelijke VT&H-kennis en ervaring bij gemeenten, provincies en het rijk hebben opgedaan of nog steeds binnen deze organisaties werkzaam zijn. Samen met een ervaren team informatici werkt Genetics constant aan het verbeteren van haar producten. Dit alles maakt Genetics tot een betrouwbare en betrokken partner bij de realisatie van ICT projecten.

Informatieveiligheid en kwaliteitsmanagement hebben altijd hoog in het vaandel gestaan bij de dienstverlening van Genetics. Dit maken wij aantoonbaar met de ISO 27001-9001 en AVG certificering. Hiermee voldoet Genetics aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging, kwaliteitsmanagement en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Klanten kunnen erop vertrouwen dat de veiligheid van informatie in het algemeen en de bescherming van persoonsgegevens bij Genetics in goede handen is.

Onze visie 
Onze visie is dat de overheid bij het uitvoeren van haar VT&H taken het meest gebaat is bij een ICT-oplossing die transparantie bevordert voor zowel burgers, bedrijven als ketenpartners. Deze transparantie wordt bereikt door een heldere ontsluiting en uitwisseling van gegevens binnen de keten. Standaardisatie, harmonisatie en het gebruik van de landelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol. De eenduidige wijze van presentatie en het gebruiksgemak van onze oplossingen leidt tot efficiëntie bij de uitvoering van de VT&H taken. 

Ons doel is het ontzorgen van overheidsinstanties. Dit doen wij niet alleen door een ICT-oplossing te leveren die aansluit bij de specifieke eisen en situatie, maar ook door het beheer daarvan totaal uit handen te nemen. Zo kan een overheidsinstantie zich volledig richten op haar VT&H taken. In dat perspectief streeft Genetics naar een open en duurzame relatie omdat daarmee de beste resultaten zijn en worden bereikt. Partnership staat hoog in het vaandel. 


Klantenparticipatie

Bij de doorontwikkeling van onze oplossingen staat de klant centraal. Wij gaan op regelmatige basis in gesprek met onze gebruikers, functioneel beheerders en het management om de behoeften en wensen te inventariseren. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende communicatiemiddelen, zoals onze servicedesk, klantenportaal, website en diverse social media. Ook organiseren wij gebruikersdagen en voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit. Door dit 'meten is weten'-principe leren wij de behoeften van de klanten beter te begrijpen en kunnen wij onze oplossingen op die behoefte afstemmen.

Onze werkwijze
Om tot onze oplossingen te komen werken wij projectmatig op basis van PRINCE2. Prince staat voor Projects IN Controlled Environments. Het is een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement. PRINCE2 is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat projecten op een juiste manier worden ingericht en uitgevoerd om zo te voorkomen dat een project mislukt. Genetics gebruikt PRINCE2 als projectmanagementmethode om projecten succesvol te laten verlopen. Een project is succesvol als alle belanghebbenden tevreden zijn met het bereikte resultaat.

Voor de ontwikkeling van onze software maken wij gebruik van Agile Scrum. Agile betekent letterlijk behendig en lenig. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Samenwerking is essentieel en men moet snel kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden.

Wij gebruiken Agile Scrum vanwege onderstaande redenen:
·         Opleveren van snel werkende producten in korte sprints;
·         Flexibiliteit;
·         Directe communicatie, korte lijnen en teamwerk;
·         Bieden van duidelijkheid over voortgang van projecten;
·         Grote betrokkenheid teamleden en focus op overzichtelijk deel van project.

Wij hechten veel waarde aan beide methoden omdat wij op deze wijze onze oplossingen realiseren en de kwaliteit ervan bewaken. Dit uiteraard conform de overeengekomen afspraken met onze klanten.

Als totaalleverancier werkt Genetics nauw samen met  IPO, VNGKINGLogiusICTU en partners.

Betrokken

Genetics neemt deel aan landelijke programma’s, initiatieven, project- en ontwikkelgroepen op het gebied van VT&H en standaardisatie.

Genetics houdt relevante wet- en regelgeving op de voet bij. 
Er wordt met aandacht naar uw wensen en behoeften geluisterd.

Wij verzorgen trainingen en cursussen om een goed resultaat te waarborgen.

Genetics biedt support bij vragen, wensen en problemen.

Efficient

Onze oplossingen zijn eenvoudig en transparant in gebruik.

Een ICT-oplossing die de administratieve belasting van de gebruiker verlaagd.

Modulair: Wij leveren een ICT-oplossing op maat, deze wordt samengesteld naar uw wensen en behoeften.

Integraal: Genetics ondersteunt keteninformatie door informatie in één portaal samen te laten komen.

Locatie- en tijdonafhankelijk werken is mogelijk met onze oplossingen.

Betrouwbaar

Genetics realiseert al decennia lang bewezen oplossingen voor overheden zoals gemeenten, provincies, rijksdiensten, waterschappen, veiligheidsregio's, RUD’s en overige samenwerkingsverbanden.

Genetics is het enige ICT-bedrijf dat zo lang bestaat in deze markt onder dezelfde naam.

Genetics staat voor goede gegevensbeheer en beveiliging aan de hand van de ISO-normen.