Oplossingen

PowerBrowser (NEN2082 gecertificeerd)

PowerBrowser is een specifiek op het VT&H-domein toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, 
provincies, regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio's, waterschappen en rijksdiensten.

Read more

PowerMobiel

PowerMobiel is een mobiele zaakgerichte applicatie. De "native app" is onafhankelijk van een browser en van een constante verbinding via internet.  Alle gebruikers van een zaaksysteem worden gezien als (potentiele) gebruikers van PowerMobiel.

Read more

PowerForms

PowerForms is een zaakgerichte backoffice oplossing voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij gemeenten, 
provincies en regionale uitvoeringsdiensten.

Read more